27 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Myślę sobie o sobie…

04/10/20 ks. Robert Klemens COr
Przyglądając się temu biblijnemu obrazowi w uczciwości i prawdzie, dostrzegam swoją niedoskonałość a chwilami nawet beznadziejność. To mogłoby się stać powodem przygnębienia, depresji albo nawet odejścia z kapłaństwa. Myślę, że dla części kapłanów, którzy podejmują takie decyzje, jest to wytłumaczenie...