27 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Odnów nas i rozjaśnij swoje oblicze nad nami

04/10/20 ks. Szymon Bajon
Ktoś powie: zależy mi na zbawieniu, na Bogu. Inny stwierdzi, że dla niego najważniejsza jest miłość, Jeszcze ktoś inny powie, iż dla niego swoistym skarbem, o który się troszczy jest rodzina, rodzice, dzieci, przyjaciele. I są to całkiem piękne, pobożne i szlachetne cele. Ale są pewnie i tacy, dla których bogiem, na którym im zależy są tylko pieniądze i to o ich zdobywanie troszczą się przede wszystkim...