27 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Rodzą się pytania…

04/10/20 Olaf Szczypiński
Na tle tych różnic rodzą się następujące pytania, na które warto udzielić odpowiedzi w dzisiejszej homilii. Przede wszystkim – jaki obraz Boga rysuje się z obu tych tekstów? Udzielając odpowiedzi dobrze byłoby zaakcentować zmianę jaką przynosi dzieło odkupienia Chrystusa. Co znamienne – Bóg nie niszczy winorośli, lecz tych, których działanie doprowadziło do tego, że owoce winnego krzewu nie budowały królestwa Bożego; wytraca on zbójców, którzy uzurpują sobie prawo do dziedzictwa Boga Stwórcy...