28 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
11/10/20
Wyjaśnienie tekstów świętych przez pryzmat misterium Chrystusa: Spożywanie razem pokarmu oznacza wspólnotę życia. W starożytnej religijności związek ten mógł obejmować przodków, bóstwa rodowe, bogów, a nawet demony. Składanie ofiar z napojów i pokarmów miało ustanawiać, umacniać i odnawiać tak rozszerzoną wspólnotę. Udział w uczcie był włączeniem we wspólne życie, natomiast wykluczenie ze społeczności ucztujących było widziane jako zerwanie życiowych związków, prowadzące do unicestwienia.
Sugestie słuchacza
11/10/20 Danuta Stankiewicz
Warto przypomnieć słuchaczom, że tajemnica Eucharystii doświadczała w swej historii przesuwania akcentu z jednego aspektu w inne. Dlatego, odwołując się do dzisiejszych tekstów liturgicznych, chcemy pogłębienia Jej kontekstu jako uczty paschalnej. Nigdy bowiem dość odświeżania wiedzy na temat osobistego zaangażowania i włączenia się w te formy partycypacji, które liturgia proponuje i zaleca...
Homilia do dorosłych
11/10/20 ks. Adam Kalbarczyk
Obowiązek kojarzy się z przymusem, z którym miłość nie ma nic wspólnego. Boża miłość działa dyskretnie, czeka, skrada się, wabi, zaprasza, zabiega o zaufanie, ale niczego nie wymusza. Podstęp i wywieranie presji są jej obce. Dlatego miłość Boga do człowieka ma w sobie też i tragiczny rys: często pozostaje nieodwzajemniona. Bardzo dosadnie wyraża to dzisiejsza ewangelia: Bóg wyprawia ucztę, sprasza gości i, choć wydaje się to niepojęte, nikt nie przychodzi...
Homilia do dorosłych
11/10/20 ks. Franciszek Zawadzki
Mamy szczęście znać Jezusa, jesteśmy członkami Kościoła, nie musimy z utęsknieniem czekać na możliwość uczestniczenia we Mszy Świętej, tak jak to bywa w wielu krajach, gdzie brak kościołów i księży, gdzie chrześcijanie są wciąż prześladowani… Jesteśmy podobni do owych zwołanych na ucztę, których opisuje nam dzisiejsza ewangelia, którzy zasiedli do suto zastawionych stołów po tym, gdy zaproszeni przez gospodarza w pierwszej kolejności odmówili przybycia...
Homilia do młodzieży
11/10/20 ks. Wojciech Nowicki
Do bycia w królestwie niebieskim każdy jest zaproszony. Właściwie, odkąd zostaliśmy ochrzczeni, każdy z nas stał się dziedzicem tego królestwa. To dzięki Jezusowi, który nam to wysłużył. W pewnym sensie nie musimy starać się pozyskać tego królestwa, ponieważ wejściówkę do niego mamy zapewnioną. A jednak w tej dzisiejszej przypowieści pojawia się kłopotliwa sytuacja...
Homilia do dzieci
11/10/20 ks. Dariusz Zuber
Czy na swoje urodziny zaprosilibyście koleżankę lub kolegę, których nie lubicie? (ksiądz pyta dzieci i podsumowuje odpowiedzi). Raczej nie zdarza się, aby na swoją zabawę urodzinową zapraszać tych, których nie lubimy. Jest to trochę zrozumiałe, w końcu chcemy się świetnie bawić. Właściwie najlepsza zabawa jest wtedy, gdy bawimy się z osobami, które lubimy i które lubią nas. Dziś Pan Jezus uczy nas o Bogu, który organizując ucztę weselną, kieruje się zupełnie innymi względami...