28 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Duchowa szata na Eucharystię

11/10/20 ks. Franciszek Zawadzki
Mamy szczęście znać Jezusa, jesteśmy członkami Kościoła, nie musimy z utęsknieniem czekać na możliwość uczestniczenia we Mszy Świętej, tak jak to bywa w wielu krajach, gdzie brak kościołów i księży, gdzie chrześcijanie są wciąż prześladowani… Jesteśmy podobni do owych zwołanych na ucztę, których opisuje nam dzisiejsza ewangelia, którzy zasiedli do suto zastawionych stołów po tym, gdy zaproszeni przez gospodarza w pierwszej kolejności odmówili przybycia...