28 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Pan zaprasza i wydaje ucztę

11/10/20 Danuta Stankiewicz
Warto przypomnieć słuchaczom, że tajemnica Eucharystii doświadczała w swej historii przesuwania akcentu z jednego aspektu w inne. Dlatego, odwołując się do dzisiejszych tekstów liturgicznych, chcemy pogłębienia Jej kontekstu jako uczty paschalnej. Nigdy bowiem dość odświeżania wiedzy na temat osobistego zaangażowania i włączenia się w te formy partycypacji, które liturgia proponuje i zaleca...