28 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci - Niedziela z Owieczką

Przyjacielu, jakże tu wszedłeś?

11/10/20
Cel homilii: Chcemy dzisiaj zadać dzieciom pytanie, co to znaczy być człowiekiem godnym. Godność kojarzy nam się z prawem każdego człowieka. Czasami mówimy o sobie, że nie jesteśmy czegoś godni. Kto może być godny uczestniczenia w Eucharystii? Dzisiejsza ewangelia pokazuje, że każdy człowiek jest dobry. Jednak są ludzie, którzy nie pragną dobra. Nie chcą zrezygnować ze zła i chcą zniszczyć Kościół. Takiego człowieka Jezus porównuje do gościa bez stroju weselnego. Chcemy pokazać dzieciom że ważne jest godne przygotowanie serca i godne przygotowanie zewnętrzne.