Polecamy
Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł

29 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
18/10/20
Wyjaśnienie tekstów świętych przez pryzmat misterium Chrystusa: Autor drugiej sekcji Księgi Izajasza (rozdz. 40–55) przedstawia Cyrusa jako pasterza i pomazańca powołanego przez Boga Izraela. Wyjątkowa pozycja tego króla perskiego jako potężnego władcy jest przypisana mocy Bożej (…).
Sugestie słuchacza
18/10/20 Rafał Bernard
Bóg nie tylko wybiera, ale także uzdalnia do określonych zadań. „Przypasuje broń Cyrusowi”, obdarza mocą Ducha Świętego Tesaloniczan, a Chrystus jak On przenika serca i jednoznacznie odróżnia dobro od zła. A ja? Czy wykorzystuję moje uzdolnienia i mam świadomość Bożego daru dla określonego celu? Jakże często tej świadomości ludziom brakuje, takiego rozumiejącego spojrzenia na siebie. Czy powinniśmy więc pomagać innym w uświadomieniu ich darów i zadań?
Homilia do dorosłych
18/10/20 ks. Radosław Kacprzak
Dzisiaj jesteśmy świadkami prowokacji ze strony faryzeuszy. Na czym ona polega? Jest ona doskonale przemyślana i wszyscy, którzy ją przygotowują próbują wyprowadzić Jezusa z równowagi zadając Mu niewygodne pytanie. Faryzeusze chcą wpędzić Go w kłopoty polityczne, tak by można było Mu zarzucić niefortunną wypowiedź oraz przekroczenie granic i opowiedzenie się po stronie konkretnej władzy. Widać tutaj wyraźną taktykę i przewrotność oraz ich podstępne metody służące temu, by wyraźnie oczernić Jezusa i wystawić Go na próbę, a w konsekwencji oskarżyć o brak lojalności wobec władzy.
Homilia do dorosłych
18/10/20 ks. Tomasz R. Kubak
Sobór Watykański II w konstytucji Lumen gentium zdefiniował Kościół, który „jest w Chrystusie jakby sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego” (KK 1). Jak w świecie tak rozdartym, gdy nawet wspólnota chrześcijańska cierpi przez podziały być znakiem jedności, zjednoczenia „całego rodzaju ludzkiego”?
Homilia do młodzieży
18/10/20 o. Marcin Wrzos OMI
Wspólnota chrześcijańska w greckiej Tesalonice została założona przez św. Pawła w czasie jego drugiej wyprawy misyjnej. Trzy Kościoły tam założone, bo także w Filippi i Berei, dawały Pawłowi, mimo wszystko, wiele radości. Nie było w nich podziałów czy konfliktów. List, który usłyszeliśmy, a dziś dokładnie jego wstęp, ma podtrzymywać na duchu chrześcijan. Paweł, Tymoteusz i Sylwan zapewniają ich o modlitwie, o tym, że są wybrani i są ważni dla Boga. Wspierają ich. Ta wspólnota kościelna była zagubiona i powoli brakowało żyjącym tam chrześcijanom sił do bycia wiernymi Bogu.
Homilia do dzieci
18/10/20 Danuta Szelejewska
W czasach współczesnych Chrystusowi płacenie podatków również było znane i stosowane. Z Ewangelii według Świętego Mateusza dowiadujemy się, że faryzeusze postanowili wykorzystać ten argument przeciwko Panu Jezusowi, jednak nie po ich myśli była usłyszana odpowiedź: „Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga” (Mt 22, 21).