29 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Czy mam świadomość misji?

18/10/20 Rafał Bernard
Bóg nie tylko wybiera, ale także uzdalnia do określonych zadań. „Przypasuje broń Cyrusowi”, obdarza mocą Ducha Świętego Tesaloniczan, a Chrystus jak On przenika serca i jednoznacznie odróżnia dobro od zła. A ja? Czy wykorzystuję moje uzdolnienia i mam świadomość Bożego daru dla określonego celu? Jakże często tej świadomości ludziom brakuje, takiego rozumiejącego spojrzenia na siebie. Czy powinniśmy więc pomagać innym w uświadomieniu ich darów i zadań?