29 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Dziś późno pójdę spać

18/10/20 o. Marcin Wrzos OMI
Wspólnota chrześcijańska w greckiej Tesalonice została założona przez św. Pawła w czasie jego drugiej wyprawy misyjnej. Trzy Kościoły tam założone, bo także w Filippi i Berei, dawały Pawłowi, mimo wszystko, wiele radości. Nie było w nich podziałów czy konfliktów. List, który usłyszeliśmy, a dziś dokładnie jego wstęp, ma podtrzymywać na duchu chrześcijan. Paweł, Tymoteusz i Sylwan zapewniają ich o modlitwie, o tym, że są wybrani i są ważni dla Boga. Wspierają ich. Ta wspólnota kościelna była zagubiona i powoli brakowało żyjącym tam chrześcijanom sił do bycia wiernymi Bogu.