29 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci - Niedziela z Owieczką

Oddaj Bogu, co należy do Boga

18/10/20 ks. Łukasz Bąbelek
Cel homilii: Jezus w dzisiejszej ewangelii mówi, aby oddać Bogu to, co do niego należy. Warto zapytać dzieci, co należy do Boga. Powinniśmy uświadomić sobie, że wszystko co nas otacza jest jego własnością. Nawet jeśli w sposób ludzki coś posiadamy, wytworzyliśmy coś własnymi rękoma, jest coś owocem naszej ciężkiej pracy to należy pamiętać że te zdolności, wiedzę, materiały otrzymaliśmy od Boga. Wszystko co robimy, powinniśmy czynić na Jego chwałę. Warto odnieść to do codziennych czynności wykonywanych przez dzieci, aby im pokazać, że nawet najmniejsze rzeczy mają sens.