29 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością

18/10/20
Wyjaśnienie tekstów świętych przez pryzmat misterium Chrystusa: Autor drugiej sekcji Księgi Izajasza (rozdz. 40–55) przedstawia Cyrusa jako pasterza i pomazańca powołanego przez Boga Izraela. Wyjątkowa pozycja tego króla perskiego jako potężnego władcy jest przypisana mocy Bożej (…).
Drugie czytanie składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera imiona autorów, określa adresatów i kończy się pozdrowieniem. Druga jest dziękczynieniem. Apostoł wyraża wdzięczność Bogu, który sprawił, że adresaci pisma odpowiedzieli na Boży wybór urzeczywistniony przez działalność apostołów i ich współpracowników. To wszystko dokonało się dzięki mocy Ducha Świętego. To w niej głoszone słowo przekonuje słuchaczy.
Powiedzeniem: „Bogu, co Boskie, cesarzowi, co cesarskie” usprawiedliwia się rozbieżności między życiem religijnym a codziennym postępowaniem (…). Człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo Boże, ma należeć tylko do swojego Stwórcy: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”.
 
„Wielka tajemnica wiary”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.