29 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Serce podatkiem oddanym Panu Bogu

18/10/20 Danuta Szelejewska
W czasach współczesnych Chrystusowi płacenie podatków również było znane i stosowane. Z Ewangelii według Świętego Mateusza dowiadujemy się, że faryzeusze postanowili wykorzystać ten argument przeciwko Panu Jezusowi, jednak nie po ich myśli była usłyszana odpowiedź: „Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga” (Mt 22, 21).