29 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Znak i narzędzie zjednoczenia

18/10/20 ks. Tomasz R. Kubak
Sobór Watykański II w konstytucji Lumen gentium zdefiniował Kościół, który „jest w Chrystusie jakby sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego” (KK 1). Jak w świecie tak rozdartym, gdy nawet wspólnota chrześcijańska cierpi przez podziały być znakiem jedności, zjednoczenia „całego rodzaju ludzkiego”?