Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł

30 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
25/10/20
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Podwójne i jedyne przykazanie miłości jest wypełnieniem Prawa (KKK 2055). Miłość Boga i miłość bliźniego są nierozłączne i są ze sobą wzajemnie powiązane.
Sugestie słuchacza
25/10/20 Michał Piotr Gniadek
Zbawiciel w doskonały sposób ukochał człowieka. Pozostał wierny Ojcu, składając samego Siebie w męczeńskiej Ofierze za wszystkich grzeszników, także tych, którzy byli Jego oprawcami, okrutnymi i bezwzględnymi katami. Tymczasem nam przychodzi o wiele trudniej okazywanie miłości nawet naszym najbliższym, a co dopiero nieprzyjaciołom. Z czego wynika ta nasza niemoc? Dlaczego żal za popełnione błędy, szczera chęć zmiany własnego życia napotykają w tym zakresie na tak dużą wewnętrzną niemoc?
Homilia do dorosłych
25/10/20 ks. Maciej K. Kubiak
Gdy Ennio Morricone umierał na początku lipca bieżącego roku, miał prawie 91 lat. Od 1956 roku, a więc przez prawie 65 lat żył w związku małżeńskim z ukochaną żoną, Marią. Zapytany w jednym z wywiadów o to, jak to jest być z jedną kobietą przez ponad 60 lat, odpowiedział, że to pytanie trzeba zadać jego żonie. „Maria była wyjątkową kobietą, która potrafiła znosić mnie i kochać. Wiem, że życie z kimś, kto pracował w taki sposób, jak ja, nie jest łatwe. Nie wiem, czy istnieje miłość od pierwszego wejrzenia albo jakaś ponadnaturalna intuicja, ale na pewno jest coś takiego, jak wierność, uczciwość, szczerość i stałość. W miłości, jak w sztuce, stałość jest wszystkim, stałość jest najważniejsza” – mówił...
Homilia do młodzieży
25/10/20 ks. Piotr Śliżewski
Faryzeusze, którzy chcieli podważyć autorytet Chrystusa, stwierdzili, że najłatwiej będzie zapytać Jezusa o najważniejsze przykazanie. W końcu, w judaizmie jest 613 przykazań (micwot) – na które składa się 248 nakazów (micwot ase) i 365 zakazów (micwot lo taase). Założyli, że z takiego mnogiego zbioru na pewno ciężko będzie Jezusowi wybrać tylko jedno. No bo to jest ważne i tamto... Podobnie jak nam ciężko jest wyłonić „najcięższy” grzech, który wymaga szczególnego zainteresowania i pracy nad nim.
Homilia do dzieci
25/10/20 bp Antoni Długosz
Wielkim prezentem od Pana Boga dla nas jest rodzina. W tej wspólnocie przygotowujemy się do zadań, jakie będziemy podejmowali w życiu rodzinnym, w przedszkolu i szkole.