30 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Abyśmy karmiąc się tym chlebem, miłowali jedni drugich, tak jak On nas umiłował

25/10/20
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Podwójne i jedyne przykazanie miłości jest wypełnieniem Prawa (KKK 2055). Miłość Boga i miłość bliźniego są nierozłączne i są ze sobą wzajemnie powiązane.
Jezus objawił, że są one w istocie jednym i tym samym przykazaniem. Potwierdził to świadectwem swojego życia: sama Osoba Jezusa i cała Jego tajemnica ucieleśniają tajemnicę Boga i bliźniego, jak dwa ramiona krzyża, pionowe i poziome. „W Eucharystii daje On nam tę podwójną miłość, dając samego siebie, abyśmy karmiąc się tym chlebem, miłowali jedni drugich, tak jak On nas umiłował” (Benedykt XVI).
 
„Wielka tajemnica wiary”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.