30 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Tęsknota i decyzja

25/10/20 Michał Piotr Gniadek
Zbawiciel w doskonały sposób ukochał człowieka. Pozostał wierny Ojcu, składając samego Siebie w męczeńskiej Ofierze za wszystkich grzeszników, także tych, którzy byli Jego oprawcami, okrutnymi i bezwzględnymi katami. Tymczasem nam przychodzi o wiele trudniej okazywanie miłości nawet naszym najbliższym, a co dopiero nieprzyjaciołom. Z czego wynika ta nasza niemoc? Dlaczego żal za popełnione błędy, szczera chęć zmiany własnego życia napotykają w tym zakresie na tak dużą wewnętrzną niemoc?