Rocznica poświęcenia kościoła
Homilia do dorosłych

Jesteśmy odpowiedzialni za budowę Kościoła duchowego

25/10/20 s. Noela Wojtatowicz CSFN
Jezus uczy nas, że świątynią Boga jest przede wszystkim serce człowieka, który przyjął Jego słowo. Mówiąc o sobie i Ojcu, obiecuje nam: „Przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy” (J 14, 23). W Nowym Testamencie mówi się także o budowli i budowaniu, w kontekście wspólnoty wierzących. To żywa świątynia duchowa, której uwielbiony Chrystus jest Głową i fundamentem.