Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
Rocznica poświęcenia kościoła
Homilia do młodzieży

Nasz kościół – nasz dom

25/10/20 s. Arletta Ziółkowska
Każdy z nas wie, że od chrztu świętego należymy do wspólnoty Kościoła. To był pierwszy sakrament, od którego zaczęło się nasze chrześcijańskie życie. Jego rozwój powierzony został naszych rodzicom i rodzicom chrzestnym. Potem była pierwsza spowiedź, pierwsza Komunia Święta, bierzmowanie. Życie ludzi wierzących i praktykujących swoją religię skupia się wokół parafialnej świątyni. Tutaj przychodzimy, karmimy się słowem Bożym i Ciałem Chrystusa. Cieszymy się, że mamy kościół.