Polecamy

Apostolstwo modlitwy

Homilia do dorosłych
01/09/20
Intencja powszechna na wrzesień: Módlmy się, aby zasoby planety nie były rozgrabiane, lecz dzielone w sposób sprawiedliwy i pełen szacunku.
Homilia do dorosłych
01/10/20 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja powszechna na październik: Módlmy się, aby na mocy chrztu wierni świeccy, zwłaszcza kobiety, mieli większy udział w instytucjach odpowiedzialnych za Kościół.