Apostolstwo modlitwy
Homilia do dorosłych

Mężczyzną i niewiastą stworzył ich (X)

01/10/20 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja powszechna na październik: Módlmy się, aby na mocy chrztu wierni świeccy, zwłaszcza kobiety, mieli większy udział w instytucjach odpowiedzialnych za Kościół.