Polecamy
Rachunek sumienia dla młodzieży
Ks. Dariusz Madejczyk
KSIĄŻKA
2,50 zł 2,00 zł
Apostolstwo modlitwy
Homilia do dorosłych

Troska o wspólny dom (IX)

01/09/20
Intencja powszechna na wrzesień: Módlmy się, aby zasoby planety nie były rozgrabiane, lecz dzielone w sposób sprawiedliwy i pełen szacunku.