Apostolstwo modlitwy
Homilia do dorosłych

Troska o wspólny dom (IX)

01/09/20
Intencja powszechna na wrzesień: Módlmy się, aby zasoby planety nie były rozgrabiane, lecz dzielone w sposób sprawiedliwy i pełen szacunku.