Polecamy

Co miesiąc - adoracje, nabożeństwa

03/09/20 ks. Maciej K. Kubiak
Klęcząc przed Najświętszym Sakramentem oddajmy chwałę Panu Bogu, które jest z nami „przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Wyznajemy – z całym Kościołem – że Eucharystia jest „wielką tajemnicą wiary”. Chcemy – poprzez naszą adorację i modlitwę – nieustannie pogłębiać tę wiarę i przybliżać się do naszego Mistrza, kontemplując Jego miłość, której widzialnym znakiem jest konsekrowana hostia umieszczona w monstrancji. Adoracja i modlitwa to świadectwo naszej wiary i wyraz naszego oddania Panu Bogu oraz zaufania Jego miłości. Świadectwem naszej wiary i ufności jest też nieustanna troska Kościoła i każdego z nas o piękno liturgicznej celebracji, ale też o duchowe piękno naszej modlitwy, która wypełnia naszą adorację i trwanie w skupieniu przed obliczem Pana.
01/10/20 ks. Maciej K. Kubiak
Rozpoczęliśmy październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Nasze myśli i pragnienia kierujemy w stronę Najświętszej Maryi Panny – Królowej Różańca Świętego. Święty Jan Paweł II, którego 100-lecie urodzin wspominaliśmy w maju tego roku, nazwał Maryję „Niewiastą Eucharystii”. Adorujmy więc dzisiaj Najświętszy Sakrament razem z Matką Bożą. Niech Ona nauczy nas kontemplacji tajemnic Bożej miłości, niech uczy nas adoracji i pełnego miłości wpatrywania się w Jej Syna, Jezusa Chrystusa. On stał się człowiekiem, za sprawą Ducha Świętego, przyjmując ciało z Najświętszej Maryi Panny. Niech Matka Boża modli się dzisiaj razem z nami, a Jej obecność – obecność „Niewiasty Eucharystii” – niech sprawi, że nasza modlitwa będzie dzisiaj jeszcze piękniejsza.
Homilia do dorosłych
04/09/20 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Zastanówmy się nad nowością nauki Jezusa. On zmienił to, co było w Starym Testamencie. My należymy już do nowego Ludu Bożego. Poprzez chrzest staliśmy się dziećmi Bożymi. Zostaliśmy przez śmierć Chrystusa na krzyżu odkupieni i mamy udział w tajemnicy zbawienia. Nie możemy nakładać sobie starych pęt w postaci „rozdrabniania się na drobne”...
Homilia do dzieci
04/09/20 Danuta Szelejewska
W usłyszanym przed chwilą fragmencie 1 Listu do Koryntian pojawiło się słowo „szafarz”. Znane już ono było w XVI wieku, kiedy to takim właśnie określeniem charakteryzowano urzędników zajmujących się sprawami finansowymi państwa oraz zarządzających skarbem miasta. Na dworach szlacheckich do zadań szafarzy należało kierowanie gospodarstwem domowym i zarządzanie spiżarnią...
Homilia do dorosłych
02/10/20 ks. Andrzej Ziółkowski CM
„Poślij, o Panie, swego anioła, aby mnie chronił wśród drogi. Niechaj oddala od mego czoła / złych myśli rój złowrogi. Po trudnych ścieżkach z tobą niech kroczę, abyś wspomagał mnie stale. Niech z drogi Bożej nigdy nie zboczę, zwyciężam zło wytrwale”.
Homilia do dzieci
02/10/20 Danuta Szelejewska
Któż z nas nie chciałby był sławny? Kto dobrowolnie zrezygnowałby z możliwości objęcia ważnego stanowiska? Z pewnością nikt, ponieważ każdy chce osiągać wysokie zyski i wykonywać pracę, przynoszącą stałe i największe dochody. Pragnień takich nie byli pozbawieni nawet apostołowie. Otwarcie zapytali Jezusa: „kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?” (Mt 18, 1).