Co miesiąc - adoracje, nabożeństwa
Homilia do dzieci

Bądźmy ufni jak dziecko (pierwszy piątek października)

02/10/20 Danuta Szelejewska
Któż z nas nie chciałby był sławny? Kto dobrowolnie zrezygnowałby z możliwości objęcia ważnego stanowiska? Z pewnością nikt, ponieważ każdy chce osiągać wysokie zyski i wykonywać pracę, przynoszącą stałe i największe dochody. Pragnień takich nie byli pozbawieni nawet apostołowie. Otwarcie zapytali Jezusa: „kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?” (Mt 18, 1).