Co miesiąc - adoracje, nabożeństwa

Piękno celebracji eucharystycznej (pierwszy czwartek września)

03/09/20 ks. Maciej K. Kubiak
Klęcząc przed Najświętszym Sakramentem oddajmy chwałę Panu Bogu, które jest z nami „przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Wyznajemy – z całym Kościołem – że Eucharystia jest „wielką tajemnicą wiary”. Chcemy – poprzez naszą adorację i modlitwę – nieustannie pogłębiać tę wiarę i przybliżać się do naszego Mistrza, kontemplując Jego miłość, której widzialnym znakiem jest konsekrowana hostia umieszczona w monstrancji. Adoracja i modlitwa to świadectwo naszej wiary i wyraz naszego oddania Panu Bogu oraz zaufania Jego miłości. Świadectwem naszej wiary i ufności jest też nieustanna troska Kościoła i każdego z nas o piękno liturgicznej celebracji, ale też o duchowe piękno naszej modlitwy, która wypełnia naszą adorację i trwanie w skupieniu przed obliczem Pana.