Co miesiąc - adoracje, nabożeństwa
Homilia do dorosłych

Stare i nowe (pierwszy piątek września)

04/09/20 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Zastanówmy się nad nowością nauki Jezusa. On zmienił to, co było w Starym Testamencie. My należymy już do nowego Ludu Bożego. Poprzez chrzest staliśmy się dziećmi Bożymi. Zostaliśmy przez śmierć Chrystusa na krzyżu odkupieni i mamy udział w tajemnicy zbawienia. Nie możemy nakładać sobie starych pęt w postaci „rozdrabniania się na drobne”...