Co miesiąc - adoracje, nabożeństwa
Homilia do dzieci

Wierność się opłaca (pierwszy piątek września)

04/09/20 Danuta Szelejewska
W usłyszanym przed chwilą fragmencie 1 Listu do Koryntian pojawiło się słowo „szafarz”. Znane już ono było w XVI wieku, kiedy to takim właśnie określeniem charakteryzowano urzędników zajmujących się sprawami finansowymi państwa oraz zarządzających skarbem miasta. Na dworach szlacheckich do zadań szafarzy należało kierowanie gospodarstwem domowym i zarządzanie spiżarnią...