Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Aby świat został przez Niego zbawiony (14 IX)

14/09/20 ks. Maciej Kubiak
Przed chwilą usłyszeliśmy zapewnienie Jezusa: „Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”. To zbawienie jest darem. Ten dar ma właściwie jeden warunek: wiara. Pan Jezus, mówiąc o potępieniu zaznaczył: „A kto nie uwierzy już został potępiony” (Mk 16, 15). To wiara sprawia, że się modlimy. Jesteśmy na Mszy Świętej. Dzieci w pierwszych miesiącach życia otrzymują chrzest, potem z biegiem lat przystępują do innych sakramentów. Mamy wiarę, a więc dobrą wolę w przestrzeganiu Bożych przykazań i nauki Kościoła.