Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Dla rodziny, dla Polski, dla Kościoła (22 X)

22/10/20 ks. Dariusz Dąbrowski COr
Polski papież zostawił nam nie tylko wzór postępowania, ale także nauczanie, które wymaga wprowadzania w życie. My Polacy, jesteśmy do tego zobowiązani bardziej, niż inni – jeśli chcemy, żeby wypełniła się także obietnica dziedzictwa, które mamy od Boga.