Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Matka rozmodlona (7 X)

07/10/20 ks. Tomasz Szałanda
Nasz Pan, przede wszystkim w pierwszym czytaniu, pokazuje nam Maryję jako Matkę rozmodloną, trwającą jednomyślnie z uczniami Jezusa na modlitwie. I można dość powierzchownie odczytać ten fakt, zawężając go do wspólnego modlitewnego spotkania. Tymczasem są tam dwa, niezwykle ważne słowa: „trwać” i „jednomyślnie”, które zawierają w sobie niezwykła głębię. To pierwsze bowiem nie ogranicza się do zwykłej czynności. Dosłownie oznacza „trwać przy czymś uporczywie, wytrwale”, „być wiernym, przywiązanym do kogoś”...