Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Piewca miłosierdzia (18 X)

18/10/20 ks. Radosław Rychlik
Piewcą Miłosierdzia Bożego jest Patron dnia, św. Łukasz Ewangelista. Obok Ewangelii Dzieciństwa Syna Bożego przynosi nam piękne teksty podkreślające miłosierdzie Boga względem człowieka. Dlaczego Miłosierdzie Boże najbardziej uwypuklone jest u Łukasza Ewangelisty? Czy pozostali ewangeliści nie słyszeli nauki Zbawiciela o miłości przebaczającej i wyrozumiałej? Czy dla Nich liczyło się bardziej pojęcie sprawiedliwości, zadośćuczynienia za ludzkie grzechy, wszechmocy Chrystusa, ludzkiej natury Syna Bożego?