Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

W Chrystusie dostąpiliśmy udziału my również… (16 X)

16/10/20 Anna Lipczyńska
Od ponad 40 lat, dzień 16 października jest w polskich kościołach i kaplicach, a pewnie także w wielu domach rodzinnych, dniem pamięci i wdzięczności za wybór papieża Polaka. Starsze pokolenie oczywiście wzrusza się wspomnieniami.