Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Wdzięczność (Dzień Edukacji Narodowej, 14 X)

14/10/20 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Dzień Edukacji Narodowej, czyli Dzień Nauczyciela, jest obchodzony raz w roku. W tym dniu nie ma zajęć szkolnych, ale organizowane są wszelkie uroczystości szkolne, na które zaproszeni są nie tylko nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy oświaty, ale także przedstawiciele władz oraz rodzice. Na początku poczty sztandarowe wprowadzają sztandar szkoły, jest apel, akademia, przemówienia, odczyty.