Polecamy
Jak ewangelizować ochrzczonych Best
seller
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 18,70 zł

Nabożeństwo Fatimskie

Homilia do dorosłych
13/09/20 ks. Stanisław Szulc
W maju 2017 roku podczas kanonizacji dwojga pastuszków, Hiacynty i Franciszka Marto, papież Franciszek mówił do zebranych w Fatimie pielgrzymów: „Mamy Matkę. Uchwyciwszy się Jej, jak dzieci, żyjemy w nadziei, która opiera się na Jezusie, ponieważ (…), «ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jednego – Jezusa Chrystusa» (Rz 5, 17). Kiedy Jezus wstąpił do nieba, zaniósł do Ojca Niebieskiego człowieczeństwo – nasze człowieczeństwo – które przyjął w łonie Matki Dziewicy, i nigdy już go nie porzuci”. Mamy Matkę, która troszczy się o człowieczeństwo swoich dzieci...
Homilia do dorosłych
13/10/20 ks. Stanisław Szulc
Dobiegają końca nasze tegoroczne nabożeństwa fatimskie, odprawiane od maja do października. Warto w tym momencie przypomnieć słowa Łucji – zamykające jej szczegółową relację z objawień – z pisemnego sprawozdania, przygotowanego dla miejscowego biskupa: „Wielu ludzi było zdumionych pamięcią, którą Bóg mi raczył dać. Dzięki nieskończonej dobroci Bożej jest to pod każdym względem naprawdę wielki dar. Jednak w nadprzyrodzonych sprawach nie trzeba się dziwić, że tak głęboko odciskają się w pamięci, że po prostu nie można ich zapomnieć. W każdym razie sensu spraw, które one oznaczają, nigdy się nie zapomina, jeżeli Bóg sam nie sprawi, że się je zapomni”. Niech i w naszej pamięci odcisną się głęboko nadprzyrodzone sprawy, które stały się naszym udziałem podczas tegorocznych nabożeństw fatimskich. Tego, co one oznaczają nigdy się nie zapomina. „Niech Twoja łaska, zstąpi na mnie, Panie”. Tego nie można zapomnieć!