Nabożeństwo Fatimskie
Homilia do dorosłych

Nadzieja miłosierdzia (13 IX)

13/09/20 ks. Stanisław Szulc
W maju 2017 roku podczas kanonizacji dwojga pastuszków, Hiacynty i Franciszka Marto, papież Franciszek mówił do zebranych w Fatimie pielgrzymów: „Mamy Matkę. Uchwyciwszy się Jej, jak dzieci, żyjemy w nadziei, która opiera się na Jezusie, ponieważ (…), «ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jednego – Jezusa Chrystusa» (Rz 5, 17). Kiedy Jezus wstąpił do nieba, zaniósł do Ojca Niebieskiego człowieczeństwo – nasze człowieczeństwo – które przyjął w łonie Matki Dziewicy, i nigdy już go nie porzuci”. Mamy Matkę, która troszczy się o człowieczeństwo swoich dzieci...