Nabożeństwo Fatimskie
Homilia do dorosłych

Niech Twoja łaska, zstąpi na mnie, Panie (13 X)

13/10/20 ks. Stanisław Szulc
Dobiegają końca nasze tegoroczne nabożeństwa fatimskie, odprawiane od maja do października. Warto w tym momencie przypomnieć słowa Łucji – zamykające jej szczegółową relację z objawień – z pisemnego sprawozdania, przygotowanego dla miejscowego biskupa: „Wielu ludzi było zdumionych pamięcią, którą Bóg mi raczył dać. Dzięki nieskończonej dobroci Bożej jest to pod każdym względem naprawdę wielki dar. Jednak w nadprzyrodzonych sprawach nie trzeba się dziwić, że tak głęboko odciskają się w pamięci, że po prostu nie można ich zapomnieć. W każdym razie sensu spraw, które one oznaczają, nigdy się nie zapomina, jeżeli Bóg sam nie sprawi, że się je zapomni”. Niech i w naszej pamięci odcisną się głęboko nadprzyrodzone sprawy, które stały się naszym udziałem podczas tegorocznych nabożeństw fatimskich. Tego, co one oznaczają nigdy się nie zapomina. „Niech Twoja łaska, zstąpi na mnie, Panie”. Tego nie można zapomnieć!