Polecamy

Słuchając Franciszka

Homilia do dorosłych
01/09/20 ks. Paweł Szpyrka SJ
Forma wywiadu pozwala na swobodniejsze formułowanie myśli, na prezentację bardziej osobistego punktu widzenia, na podzielenie się własną, subiektywną oceną. W poszczególnych rozmowach pojawiają się jednak elementy wspólne. Rozmówcy podkreślają niezwykłą prostotę i bezpośredniość Franciszka. Stara się oddziaływać przykładem i zmieniać Kościół od wewnątrz; używa uniwersalnego języka, by dotrzeć do każdego człowieka niezależnie od jego bagażu kulturowego i społecznego. Podkreśla, że sensem istnienia Kościoła jest służba. Arcybiskupa Rangunu cieszy fakt, że papież docenia peryferia. Podobnie myśli metropolita Durbanu, gdy zwraca uwagę, że wyróżnił on Afrykę inaugurując tu nadzwyczajny jubileusz miłosierdzia.
Homilia do dorosłych
01/10/20 ks. Paweł Szpyrka SJ
Ignacy nazwał siebie „pielgrzymem”, bo patrząc z perspektywy czasu na własne życie docenił pielgrzymowanie jako sposób konfrontowania własnych pragnień i wyobrażeń z konkretem życia, relacji z sobą, innymi ludźmi i z Bogiem. Gdy wyruszał w drogę do Jerozolimy nadal pod pielgrzymim strojem niósł „zbroję rycerza”. Damą jego serca stała się Matka Boża. Odbył całonocne czuwanie przed Jej figurami w Jej sanktuariach Aránzazu i w Montserrat. Chciał bronić Jej czci przed Maurem posługując się sztyletem, gdy zabrakło argumentów w teologicznej dyspucie.