Słuchając Franciszka
Homilia do dorosłych

Wyruszyć w drogę (X)

01/10/20 ks. Paweł Szpyrka SJ
Ignacy nazwał siebie „pielgrzymem”, bo patrząc z perspektywy czasu na własne życie docenił pielgrzymowanie jako sposób konfrontowania własnych pragnień i wyobrażeń z konkretem życia, relacji z sobą, innymi ludźmi i z Bogiem. Gdy wyruszał w drogę do Jerozolimy nadal pod pielgrzymim strojem niósł „zbroję rycerza”. Damą jego serca stała się Matka Boża. Odbył całonocne czuwanie przed Jej figurami w Jej sanktuariach Aránzazu i w Montserrat. Chciał bronić Jej czci przed Maurem posługując się sztyletem, gdy zabrakło argumentów w teologicznej dyspucie.