Polecamy

Spotkanie wspólnoty różańcowej

Homilia do dorosłych
05/09/20 ks. Franciszek Zawadzki
Litania loretańska, śpiewana w kościołach, domach, przy kapliczkach, zwłaszcza podczas nabożeństw majowych jest doskonale znana każdemu pobożnemu chrześcijaninowi. Chwalimy w niej Maryję – Matkę Boga, naszego Pana Jezusa Chrystusa i wzywamy Jej orędownictwa nazywając ją Matką, ale też Panną i Królową, a każde z określeń, które do niej się odnosi przybliża nam jej osobę, pozwalając nam wejść w zażyłą i lepiej zrozumiałą relację z Matką dobrej rady, Panną łaskawą, Królową apostołów…
Homilia do dorosłych
03/10/20 ks. Franciszek Zawadzki
Kiedy my myślimy o mądrości mogą nam przed oczyma wyobraźni jawić się różnorakie symbole, które według nas mądrość oznaczają. Uniwersytecka katedra, profesorska toga, tomy ksiąg, zamyślony starzec, okulary, mikroskop… Musimy jednak uważać, by mądrości nie pomylić z wiedzą. Wcale nie jest nam łatwo ustrzec się takiej pomyłki z tego powodu, że od najmłodszych lat jesteśmy zachęcani do nauki szkolnej, której często jedynym wyznacznikiem jest ocena zapisana w dzienniku i na świadectwie...