Spotkanie wspólnoty różańcowej
Homilia do dorosłych

Zwierciadło sprawiedliwości (IX)

05/09/20 ks. Franciszek Zawadzki
Litania loretańska, śpiewana w kościołach, domach, przy kapliczkach, zwłaszcza podczas nabożeństw majowych jest doskonale znana każdemu pobożnemu chrześcijaninowi. Chwalimy w niej Maryję – Matkę Boga, naszego Pana Jezusa Chrystusa i wzywamy Jej orędownictwa nazywając ją Matką, ale też Panną i Królową, a każde z określeń, które do niej się odnosi przybliża nam jej osobę, pozwalając nam wejść w zażyłą i lepiej zrozumiałą relację z Matką dobrej rady, Panną łaskawą, Królową apostołów…