Polecamy
Jak ewangelizować ochrzczonych Best
seller
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 18,70 zł

14 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
04/07/21
Kontynuacja obchodzonego w liturgii misterium Chrystusa w życiu człowieka: Tematem głównym dzisiejszej liturgii słowa można uczynić ważne paradoksy, obecne nie tylko w życiu uczniów Pańskich, lecz także w życiu proroków, a nawet samego Pana Jezusa. Przez paradoksy należy tu rozumieć istnienie pozornych sprzeczności. Biblia zawiera ich naprawdę wiele.
Sugestie słuchacza
04/07/21 Rafał Bernard
Wielu zastanawia się, czym był ów Pawłowy „oścień” dla ciała. Czy ciało w połączeniu z szatańskim policzkowaniem i poczuciem bycia niegodnym Chrystusa mogą świadczyć o cielesnej, grzesznej słabości? Która sprowadza Pawła na ziemię, gdy mu się wydaje, że jest nie wiadomo kim? Co jest jednak kluczowe w odczytaniu tego tekstu? Czy ów problem Pawła, czy człowiek, który sam z siebie jest słaby, a jego mocą jest Bóg?
Homilia do dorosłych
04/07/21 ks. Paweł Wygralak
Historia opowiedziana w dzisiejszej liturgii słowa nie jest jedynie opisem wydarzeń z czasów proroka Ezechiela, z czasów publicznej działalności Jezusa Chrystusa. Jest ona kontynuowana przez wszystkie wieki, i tak będzie aż do skończenia świata. Bóg bogaty w miłosierdzie posyła bowiem nieustannie swoich proroków, aby głosili światu Ewangelię. Misja proroka nie jest łatwym zadaniem, a przede wszystkim nie każdy może ją pełnić.
Homilia do dorosłych
04/07/21 ks. Łukasz Figurski
Sam Pan Jezus bardzo boleśnie doświadczył tego samego na swoim ciele. Kiedy wrócił do domu po pewnym czasie usłyszał dokładnie te zwroty przez mieszkańców Nazaretu: „Czego on chce? To syn cieśli, znamy go. Wiemy kim on jest!”. Ludzie schowali również Pana Jezusa tak głęboko do szuflady, że prawie nie było sposobu, żeby się z niej wydostać. Znamy go, to syn cieśli!
Homilia do dzieci
04/07/21
Chyba wszyscy się już cieszymy, że rozpoczęły się wakacje. Pewnie moglibyśmy dużo opowiadać, co planujemy podczas nich robić. Ktoś pojedzie nad morze czy jezioro albo w góry. A czasem ktoś pojedzie do swojej rodziny czy znajomych, nawet gdzieś bardzo blisko – i to będzie fantastyczna wyprawa.