14 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Misja proroka

04/07/21 ks. Paweł Wygralak
Historia opowiedziana w dzisiejszej liturgii słowa nie jest jedynie opisem wydarzeń z czasów proroka Ezechiela, z czasów publicznej działalności Jezusa Chrystusa. Jest ona kontynuowana przez wszystkie wieki, i tak będzie aż do skończenia świata. Bóg bogaty w miłosierdzie posyła bowiem nieustannie swoich proroków, aby głosili światu Ewangelię. Misja proroka nie jest łatwym zadaniem, a przede wszystkim nie każdy może ją pełnić.