Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł

15 niedziela okresu zwykłego

11/07/21
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Każdy chrześcijanin jest zaproszony do udziału w misja Kościoła: do przepowiadania Ewangelii, modlitwy, uczestnictwa w Eucharystii i dzieł pomocy najuboższym. Kościół znajduje w Eucharystii swoje życiowe centrum i ciągle podejmuje wysiłek głoszenia w porę i nie w porę, że Bóg jest miłością (SC 2).
Sugestie słuchacza
06/07/21 Aleksandra Cejrowska
„Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie” – te słowa powtarzamy dzisiaj, jako refren psalmu. Podobno Jezus Chrystus nas zbawił, jak więc rozumieć tę prośbę: „daj nam zbawienie”? Zbawił nas czy nie? Może nam go nie dać? Daje tylko niektórym – tym, których „wybrał”? A skoro niektórych wybrał, to dlaczego wszyscy mamy prosić: „daj nam zbawienie” (tu już wybiegam myślą do drugiego czytania). Ale może jedno nie wyklucza drugiego?
Homilia do dorosłych
11/07/21 ks. Konrad Sulmirski
Głoszenie słowa oraz czynienie znaków przez apostołów dokonywało się wśród zwyczajnych ludzi, niewykluczone, że pochodzących z tych samych czy dość bliskich okolic. Nie było tam miejsca na wielkie mowy, wystąpienia etc. A jednak było to posłanie mające swoje źródło rzeczywiście w Chrystusie. Było ono wyjściem, by opowiedzieć światu, że „czas się wypełnił”, że trzeba im nawrócić się do Boga.
Homilia do dorosłych
11/07/21 ks. Maciej K. Kubiak
Dzisiaj w liturgii słyszymy o tym jak Pan Bóg przekazuje swoje słowo ludziom. W Starym Testamencie czyni to przez proroków; posyła swojemu ludowi proroka Amosa, by głosił Jego słowo: „Idź, prorokuj do narodu mego, izraelskiego”. W Ewangelii „Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch”, aby szli i nauczali, i dawali o Nim świadectwo.
Homilia do dzieci
11/07/21 bp Antoni Długosz
Co rozumiemy przez powtarzające się stwierdzenie: „człowiek z powołania”? (napis). Każdy z nas posiada różne uzdolnienia i zainteresowania nazywane talentami. Będziemy dziećmi „z powołania”, gdy nasze talenty będą rozwijane przez solidną pracę, by po wyborze zawodu mogły służyć wszystkim ludziom.