15 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Bardzo na to liczę! (sugestie sluchacza)

06/07/21 Aleksandra Cejrowska
„Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie” – te słowa powtarzamy dzisiaj, jako refren psalmu. Podobno Jezus Chrystus nas zbawił, jak więc rozumieć tę prośbę: „daj nam zbawienie”? Zbawił nas czy nie? Może nam go nie dać? Daje tylko niektórym – tym, których „wybrał”? A skoro niektórych wybrał, to dlaczego wszyscy mamy prosić: „daj nam zbawienie” (tu już wybiegam myślą do drugiego czytania). Ale może jedno nie wyklucza drugiego?