15 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Bóg posyła człowieka

11/07/21 ks. Konrad Sulmirski
Głoszenie słowa oraz czynienie znaków przez apostołów dokonywało się wśród zwyczajnych ludzi, niewykluczone, że pochodzących z tych samych czy dość bliskich okolic. Nie było tam miejsca na wielkie mowy, wystąpienia etc. A jednak było to posłanie mające swoje źródło rzeczywiście w Chrystusie. Było ono wyjściem, by opowiedzieć światu, że „czas się wypełnił”, że trzeba im nawrócić się do Boga.