Polecamy
Rachunek sumienia dla młodzieży
Ks. Dariusz Madejczyk
KSIĄŻKA
2,50 zł 2,00 zł
15 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Ewangeliczna rewolucja

11/07/21 ks. Maciej K. Kubiak
Dzisiaj w liturgii słyszymy o tym jak Pan Bóg przekazuje swoje słowo ludziom. W Starym Testamencie czyni to przez proroków; posyła swojemu ludowi proroka Amosa, by głosił Jego słowo: „Idź, prorokuj do narodu mego, izraelskiego”. W Ewangelii „Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch”, aby szli i nauczali, i dawali o Nim świadectwo.