15 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Jestem apostołem Jezusa

11/07/21 bp Antoni Długosz
Co rozumiemy przez powtarzające się stwierdzenie: „człowiek z powołania”? (napis). Każdy z nas posiada różne uzdolnienia i zainteresowania nazywane talentami. Będziemy dziećmi „z powołania”, gdy nasze talenty będą rozwijane przez solidną pracę, by po wyborze zawodu mogły służyć wszystkim ludziom.