15 niedziela okresu zwykłego

Kościół znajduje w Eucharystii swoje życiowe centrum

11/07/21
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Każdy chrześcijanin jest zaproszony do udziału w misja Kościoła: do przepowiadania Ewangelii, modlitwy, uczestnictwa w Eucharystii i dzieł pomocy najuboższym. Kościół znajduje w Eucharystii swoje życiowe centrum i ciągle podejmuje wysiłek głoszenia w porę i nie w porę, że Bóg jest miłością (SC 2).
Posłanie Chrystusa i Ducha Świętego wypełnia się w Kościele. To wspólne posłanie włącza już idących za Chrystusem do Jego komunii z Ojcem w Duchu Świętym: Duch przygotowuje ludzi, uprzedza ich swoją łaską, aby pociągnąć ich do Chrystusa. „Uobecnia im misterium Chrystusa, szczególnie w Eucharystii, aby pojednać ich z Bogiem i doprowadzić do komunii z Nim, aby przynosili obfity owoc” (KKK 737).
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.