16 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Nakaz odpocznienia poprzedza nakaz misyjny (sugestie słuchacza)

18/07/21 Danuta Stankiewicz
Stąd oczekujemy usłyszeć od naszych kaznodziejów, że trzeba wierzyć w to, iż Bóg jest większy i mądrzejszy od nas i że skoro Pan Jezus tak do nas mówi, to wie co mówi. Wie, po pierwsze z tej oczywistej racji, że jest wszechwiedzącym Bogiem, ale wie, bo jest także człowiekiem, który zanim rozpoczął swą publiczną działalność oddalił się na pustynię.