16 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Odpoczynek to nie przyjemność, ale obowiązek

18/07/21 ks. Hubert Kowalewski CM
Lenistwo jest więc pewną ociężałością ducha, która skutkuje niechęcią, w nawet zaniechaniem wykonania dobrego uczynku. Ma ono wiele twarzy – od całkowitego unikania pracy i trudu, przez niedbałe ich wykonywanie, aż po przerzucanie obowiązków na innych. Taka postawa jest bardzo zaraźliwa – skoro inni nie pracują i się nie starają, to dlaczego ja mam to robić?